Kurzy pro veřejnost

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Po celý školní rok pro Vás připravujeme řadu tematických workshopů a přednášek, jejichž aktuální seznam naleznete vždy v událostech skupiny na FB a samozřejmě budou aktualizovány i zde.

Přednášky nejsou určeny pouze studentům příslušných oborů, ale jsou přístupné i široké veřejnosti.

Všechny níže uvedené události se budou konat v Praze, na adrese Křemencova 10, 110 00 Praha 1 a samozřejmě je možná i online forma.

18. 12. 2021 - "Syndrom CAN"

08. 01. 2022 - "Psychopatologie"

12. 02. 2022 - "Suicidální chování a sebepoškozování"

05. 03. 2022 - "Úzkostné a fobické poruchy"


SYNDROM CAN

 • Seminář - Syndrom CAN (Child Abuse & neglect) představuje soubor konkrétních forem neadekvátního zacházení s dítětem, které vedou k nedostatečnému naplňování jeho základních potřeb - potřeb biologických, emočních, pocitu bezpečí, jistoty, a tím k závažnému narušení až trvalému poškození vývoje, osobnosti, sebevědomí a mezilidských vztahů dítěte.
 • Kazuistiky z praxe.
 • Po skončení semináře obdrží všichni účastníci certifikát.
 • Přednášející: PhDr. Vera Nemesh
 • Termín: 18. 12. 2021 od 13.00 hod.
 • Cena: 500,- Kč
 • Místo konání: ONLINE + pokud nám to podmínky dovolí, tak i osobně na výše uvedené adrese
 • Počet míst je omezený!!

PSYCHOPATOLOGIE

 • Seminář o obecné a speciální psychopatologii.
 • Obecná psychopatologie se zabývá poruchami jednotlivých psychických funkcí a procesů.
 • Speciální psychopatologie se zabývá poruchami osobnosti, zkoumá jednotlivé vlastnosti a osobnost člověka duševně nemocného.
 • Kazuistiky z praxe.
 • Po skončení semináře obdrží všichni účastníci certifikát.
 • Přednáší: PhDr. Vera Nemesh
 • Termín: 8. 1. 2022
 • Místo konání: osobní účast i online forma
 • Cena: 500 Kč
 • Počet míst je omezený.

SUICIDÁLNÍ CHOVÁNÍ A SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

 • Seminář o sucidiálním chování a sebepoškozování.
 • Podle údajů zdravotnické statistiky představuje podíl úmyslného sebepoškození u dětí a dospívajících 23 % ze všech sebepoškození jako příčiny hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Suicidální pokus je definován jako každý život ohrožující akt s úmyslem zemřít, avšak nikoli s letálním koncem. Sebepoškozování je pak nejčastěji sebezraňování bez vědomé suicidální motivace, v němž často dochází k narušení tělesné integrity, bez závažného letálního dosahu.
 • Kazuistiky z praxe.
 • Po skončení semináře obdrží všichni účastníci certifikát.
 • Přednáší: PhDr. Vera Nemesh
 • Termín: 12. 2. 2022
 • Konání: osobní účast i online forma
 • Cena: 500,- Kč

Závazná přihláška