Celoživotní učení

PSYCHOLOGICKÉ KOMPENDIUM (NEJEN) PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

 • roční kurz v rámci CŽU v rozsahu 60 vyučovacích hodin
 • výuka od září - června, 1 sobota/měsíc
 • cena: 18.000,- Kč (platba ve 2. splátkách, možné i měsíční splátky po domluvě)
 • přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh
 • výuka bude probíhat osobně, online + záznam z výuky
 • Obsah kurzu:
 • 14. 09. 2024 - Psychologie jako vědní obor (historie, vznik)
 • 12. 10. 2024 - Obecná psychologie 
 • 02. 11. 2024 - Kognitivní a konativní procesy
 • 07. 12. 2024 - Základy neuropsychologie
 • 04. 01. 2025 - Psychopatologie
 • 01. 02. 2025 - Pervazivní vývojové poruchy
 • 01. 03. 2025 - Vybrané psychodiagnostické metody I.
 • 05. 04. 2025 - Vybrané psychodiagnostické metody II.
 • 03. 05. 2025 - Pomoc v praxi - rozbor kazuistik z praxe
 • 07. 06. 2025 - Shrnutí, závěrečné zkoušky, předávání certifikátů


Závazná přihláška

PSYCHOLOGICKÉ KOMPENDIUM (NEJEN) PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY