Celoživotní učení

PSYCHOLOGICKÉ KOMPENDIUM PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

 • roční kurz v rámci CŽU v rozsahu 60 vyučovacích hodin
 • výuka od září - června, vždy druhou sobotu v měsíci
 • cena: 10.000,- Kč -  167 Kč za hod. (platba ve 2. splátkách, možné i měsíční splátky po domluvě)
 • přednáší: PhDr. Vera Nemesh
 • výuka bude probíhat osobně, online + záznam z výuky
 • Obsah kurzu:
 • 18. 09. 2021 - Psychologie jako vědní obor (historie, vznik)
 • 09. 10. 2021 - Obecná psychologie 
 • 13. 11. 2021 - Kognitivní a konativní procesy
 • 11. 12. 2021 - Základy neuropsychologie
 • 08. 01. 2022 - Psychopatologie
 • 12. 02. 2022 - Pervazivní vývojové poruchy
 • 12. 03. 2022 - Vybrané psychodiagnostické metody I.
 • 09. 04. 2022 - Vybrané psychodiagnostické metody II.
 • 14. 05. 2022 - Pomoc v praxi - rozbor kazuistik z praxe
 • 11. 06. 2022 - Shrnutí, závěrečné zkoušky, předávání certifikátů


Závazná přihláška

PSYCHOLOGICKÉ KOMPENDIUM PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY