Celoživotní učení

PSYCHOLOGICKÉ KOMPENDIUM (NEJEN) PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

 • roční kurz v rámci CŽU v rozsahu 60 vyučovacích hodin
 • výuka od září - června, 1 sobota/měsíc
 • cena: 15.000,- Kč (platba ve 2. splátkách, možné i měsíční splátky po domluvě)
 • přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh
 • výuka bude probíhat osobně, online + záznam z výuky
 • Obsah kurzu:
 • 16. 09. 2023 - Psychologie jako vědní obor (historie, vznik)
 • 07. 10. 2023 - Obecná psychologie 
 • 11. 11. 2023 - Kognitivní a konativní procesy
 • 09. 12. 2023 - Základy neuropsychologie
 • 13. 01. 2024 - Psychopatologie
 • 10. 02. 2024 - Pervazivní vývojové poruchy
 • 09. 03. 2024 - Vybrané psychodiagnostické metody I.
 • 06. 04. 2024 - Vybrané psychodiagnostické metody II.
 • 11. 05. 2024 - Pomoc v praxi - rozbor kazuistik z praxe
 • 08. 06. 2024 - Shrnutí, závěrečné zkoušky, předávání certifikátů


Závazná přihláška

PSYCHOLOGICKÉ KOMPENDIUM (NEJEN) PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY