Kurzy pro pedagogické pracovníky

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Po celý školní rok pro Vás připravujeme řadu tematických workshopů a přednášek, jejichž aktuální seznam naleznete vždy v událostech skupiny na FB a samozřejmě budou aktualizovány i zde.

Přednášky nejsou určeny pouze studentům příslušných oborů, ale jsou přístupné i široké veřejnosti.

Všechny níže uvedené události se budou konat v Praze, na adrese Křemencova 10, Praha 1 a samozřejmě i online formou.

11. 05. 2024 - "SYNDROM CAN - TÝRANÉ A ZNEUŽÍVANÉ DÍTĚ"

08.06. 2024 - "PSYCHOPATOLOGIE"

31.08. 2024 - "ŽIVOT S PSYCHOPATEM/SOCIOPATEM"

28.09. 2024 - "SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA I. (předškoláci)"

26. 10. 2024 - "SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA II. (žáci na ZŠ)"

23. 11. 2024 - "SUICIDÁLNÍ CHOVÁNÍ A SEBEPOŠKOZOVÁNÍ"

14. 12. 2024 - "ZÁKLADY PSYCHODIAGNOSTIKY"


DIAGNÓZA AUTISMUS - A CO DÁL?

PRAKTICKÝ ONLINE WEBINÁŘ
Právě jste se dozvěděli, že vašemu dítěti byla diagnostikována porucha autistického spektra. Pro některé rodiče je tato zpráva šokující, zatímco jiní ji možná očekávali. Téměř všichni rodiče, kteří pro své dítě obdrží tuto diagnózu, se však potýkají s přehodnocením budoucnosti svého dítěte. Nejste sami a je normální se takto cítit. Důležité je vědět, že ačkoli neexistuje žádný známý "lék" na autismus, existuje naděje. Vaše dítě se bude moci učit, růst a získávat nové dovednosti v rámci svého potenciálu.
Na našem webináři se seznámíme jak se samotnou diagnózou, tak i praktickými tipy na úpravu domácího prostředí dítěte tak, aby co nejlépe odpovídala jeho potřebám, tipy, kde hledat odborné terapeutické služby, jak si požádat o příspěvek na péči apod.
Přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh
Termín: 23. 3. 2024 od 13.00 hod.

Konání: online forma, k dispozici bude i záznam z přednášky

Cena: 700,- Kč


SYNDROM CAN

Praktický seminář doplněný kazuistikami, na kterých si popíšeme, zda a případně jak se dá syndromu CAN zabránit. Dále si povíme o následcích syndromu CAN. A v neposlední řadě i to, jak s těmito dětmi pracovat.

Úryvek z kazuistiky:
Nemůžu dýchat.... jakkoli jsou případy srdcervoucí, mozek exploduje v ohlušujícím tichu těch, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou zde, aby dodržovali zákon a chránili naše děti....

Účastníci obdrží po skončení semináře certifikát.
Přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh

Termín: 11. 5. 2024 od 13.00 hod.

Konání: online forma 
Cena: 800,- Kč
Omezený počet míst. 


PSYCHOPATOLOGIE

Seminář, který se zaměřuje na obecnou a speciální psychopatologii.
Obecná psychopatologie se zabývá poruchami jednotlivých psychických funkcí a procesů.
Speciální psychopatologie se zabývá poruchami osobnosti, zkoumá jednotlivé vlastnosti a osobnost člověka duševně nemocného.
Přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh
Termín: 8. 6. 2024 od 13.00 hod.

Konání: online forma
Všichni účastníci obdrží certifikát za účast.
Cena: 800,- Kč 

Závazná přihláška