Kurzy pro pedagogické pracovníky

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Po celý školní rok pro Vás připravujeme řadu tematických workshopů a přednášek, jejichž aktuální seznam naleznete vždy v událostech skupiny na FB a samozřejmě budou aktualizovány i zde.

Přednášky nejsou určeny pouze studentům příslušných oborů, ale jsou přístupné i široké veřejnosti.

Všechny níže uvedené události se budou konat v Praze, na adrese Křemencova 10, Praha 1 a samozřejmě i online formou.

21. 05. 2022 - "Aspergerův syndrom"

18. 06. 2022 - "Behaviorální závislosti"

17. 09. 2022 - "Poruchy sexuální preference"

15. 10. 2022 - "Antisociální porucha osobnosti - sociopatie"

19. 11. 2022 - "Suicidální chování a sebepoškozování"

17. 12. 2022 - "Úzkostné a fobické poruchy"ASPERGERŮV SYNDROM

 • Praktický workshop s tipy, jak pracovat ve škole či v zaměstnání s klientem s Aspergerovým syndromem.

  Jak lépe porozumět chování a projevům. Jak můžeme pomoci my jim a jak mohou obohatit oni nás :-)

 • Kazuistiky z praxe
 • Host s dg. AS
 • Po skončení semináře obdrží všichni účastníci certifikát
 • Přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh
 • Termín: 21. 5. 2022 od 13.00 hod.
 • Konání: osobní účast i online forma
 • Cena: 500,- Kč
 • Počet míst je omezený

BEHAVIORÁLNÍ ZÁVISLOSTI

Seminář o závislostech na procesech.

Mezi behaviorálními závislostmi si vyčleníme skupinu aktuálně uznávaných diagnóz, jako například patologické hráčství (gambling), kleptomanie (chorobné kradení), hypersexualita (jako závislost na sexu), závislost na jídle. Ale ukazuje se, že závislost si lze vypěstovat v podstatě na jakémkoliv chování, které přináší uspokojení. Můžeme mluvit například o technologické závislosti (počítače, internet, hry, mobily, televize, hudba atd.), závislosti na nakupování (oniomanie), závislosti na práci (workoholismus) a o sebepoškozování, ale existuje nepřeberné množství dalších možných aktivit, na kterých lze získat závislost.

Po skončení semináře obdrží všichni účastníci certifikát

Přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh

 • Termín: 18. 6. 2022
 • Konání: osobní účast i online forma
 • Cena: 500,- Kč
 • Počet míst je omezený

PORUCHY SEXUÁLNÍ PREFERENCE

Seminář o poruchách sexuální preference

Tyto poruchy se projevují sexuálními pohnutkami, fantaziemi nebo praktikami, které jsou většinou neobvyklé, deviantní nebo bizarní. Častěji se vyskytují u mužů. Pacienti nejsou schopni kontrolovat své vnitřní puzení při opakovaném deviantním chování. Zhoršení bývá při stresu nebo úzkosti. I když se nemocný rozhodne, že s deviantním chováním skončí, obvykle toto rozhodnutí není schopen dlouhodobě dodržet. 

Poruchy sexuální preference (v současné době se užívá i termín parafilie) se i kvůli senzacechtivosti sdělovacích prostředků staly vděčným tématem spojujícím sexuálně většinovou populaci v pocitu spravedlivého odsudku. Také v myšlení mnoha zdravotníků mohou přetrvávat předsudky a restriktivní pohled na příslušníky sexuálních menšin. Kromě represe proto většina civilizovaných zemí poskytuje deviantním jedincům i možnost léčby. Adekvátní terapie sexuálních deviantů je proces náročný jak z hlediska počtu a profesionální erudice terapeutů, tak i z hlediska jejich časových a osobních investic. Navíc pouze dobře informovaný terapeut může svým deviantním klientům poskytnout odpovídající léčbu.

Přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh

 • Termín: 17. 9. 2022
 • Konání: osobní účast i online forma
 • Cena: 700,- Kč
 • Počet míst je omezený

Závazná přihláška