Kurzy pro pedagogické pracovníky

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Po celý školní rok pro Vás připravujeme řadu tematických workshopů a přednášek, jejichž aktuální seznam naleznete vždy v událostech skupiny na FB a samozřejmě budou aktualizovány i zde.

Přednášky nejsou určeny pouze studentům příslušných oborů, ale jsou přístupné i široké veřejnosti.

Všechny níže uvedené události se budou konat v Praze, na adrese Křemencova 10, Praha 1 a samozřejmě i online formou.

15. 10. 2022 - "ANTISOCIÁLNÍ PORUCHA OSOBNOSTI - SOCIOPATIE"

22. 10. 2022 - "SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA II. - školáci" - ve spolupráci s SPC 6

19. 11. 2022 - "SUICIDÁLNÍ CHOVÁNÍ A SEBEPOŠKOZOVÁNÍ"

17. 12. 2022 - "ÚZKOSTNÉ A FOBICKÉ PORUCHY"

14. 01. 2023 - "SYNDROM CAN"

18. 02. 2023 - "ASPERGERŮV SYNDROM"

18. 03. 2023 - "VYBRANÁ DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ I."

01. 04. 2023 - "VYBRANÁ DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ II."

DUBEN/KVĚTEN 2023 - NALEJVÁRNA - příprava ke státním zkouškám

23. 09. 2023 - "SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA I. - předškoláci" - ve spolupráci s SPC 6

21. 10. 2023 - "SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA II. - školáci" - ve spolupráci s SPC 6ANTISOCIÁLNÍ PORUCHA OSOBNOSTI - SOCIOPATIE

Praktický seminář se zaměřením na antisociální poruchu osobnosti.

Sociopati jsou často okouzlující a zajímaví, ale jakmile je lépe poznáte, odhalíte jejich skutečnou osobnost.

Naučte se rozpoznávat známky toho, že je člověk sociopat. Sociopati trpí poruchou osobnosti, která způsobuje, že nejsou schopni se vcítit do ostatních lidí. Přestože často působí příjemně a přátelsky, využívají svého kouzla k tomu, aby manipulovali s ostatními lidmi.

Po skončení semináře obdrží všichni účastníci certifikát.

Přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh

  • Termín: 15. 10. 2022 od 13.00 hod.
  • Konání: osobní účast i online forma
  • Cena: 700,- Kč
  • Počet míst je omezený

SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA II.

Praktický workshop se zaměřením na školáky, diagnostiku specifických poruch učení a chování.

Ukážeme si, jak pracovat s diagnostickými metodami a testy v praxi.

Barevná učební skripta.

Tento workshop přinášíme ve spolupráci se soukromým SPC 6.

Po skončení semináře obdrží všichni účastníci certifikát.

Přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh

Termín: 22. 10. 2022 od 13.00 hod.

  • Konání: osobní účast i online forma
  • Cena: 1000,- Kč
  • Počet míst je omezený

SUICIDÁLNÍ CHOVÁNÍ A SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

Praktický seminář, který se zaměřuje na problematiku sebepoškozování a suicidálních projevů převážně u adolescentů.

Kazuistiky s obrazovým materiálem z praxe.

Podle údajů zdravotnické statistiky představuje podíl úmyslného sebepoškození u dětí a dospívajících 23 % ze všech sebepoškození jako příčiny hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Suicidální pokus je definován jako každý život ohrožující akt s úmyslem zemřít, avšak nikoli s letálním koncem. Sebepoškozování je pak nejčastěji sebezraňování bez vědomé suicidální motivace, v němž často dochází k narušení tělesné integrity, bez závažného letálního dosahu.


Po skončení semináře obdrží všichni účastníci certifikát. 

Přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh

Termín: 19. 11. 2022
Konání: osobní účast i online forma
Cena: 700,- Kč 

Závazná přihláška