NALEJVÁRNA 2024 

Příprava ke státním zkouškám

Pro studenty AMBIS (UJAK) - bakalářské obory SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, RESOCIALIZAČNÍ A PENITENCIÁRNÍ PEDAGOGIKA

Pro studenty COLLEGIUM HUMANUM - magisterské obory PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA I. STUPNĚ.

Pro studenty VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS PHILIA PRAHA - magisterské obory PSYCHOLOGIE.

Nalejvárna zahrnuje přímou výuku, záznam z výuky a vypracované podklady ke studiu.

Termín: březen - květen 2024 ve víkendových soustředěních - přesný rozvrh bude zaslán účastníkům na email v průběhu ledna 2024.

Účast je možná osobně na adrese Křemencova 10, Praha 1 nebo online.

Je možné se přihlásit na celý komplet (tedy všechny předměty pro daný obor) a nebo na samostatné předměty.

KOMPLET SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (SPPG) - zahrnuje přímou výuku pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie, etopedie a psychopedie. Dále sestříhaný záznam z výuky a vypracované podklady ke studiu.

KOMPLET RESOCIALIZAČNÍ A PENITENCIÁRNÍ PEDAGOGIKA (REPED) - zahrnuje přímou výuku z resocializační a penitenciární pedagogiky, aplikované psychologie a aplikovaného práva. Dále sestříhaný záznam z výuky a vypracované podklady ke studiu.

KOMPLET PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA I. STUPNĚ - zahrnuje přímou výuku z předškolní pedagogiky a pedagogiky I. stupně. Dále sestříhaný záznam z výuky a vypracované podklady ke studiu.

KOMPLET PSYCHOLOGIE - zahrnuje přímou výuku z obecné části psychologie a specializace. Dále sestříhaný záznam z výuky a vypracované podklady ke studiu.

PŘÍPRAVA K OBHAJOBĚ - individuální příprava k obhajobě BP nebo DP.

Po vzájemné domluvě je možnost odkladu platby nebo platby na splátky.

Úplný ceník a přihlášku naleznete v odkazech níže...

Ceník

Výuka + záznam z výuky + vypracované podklady ke studiu

Výuka je v minimálním rozsahu 5 hodin/ cena je uvedená za 1 státnicový předmět

1700 Kč

Příprava k obhajobě

Individuální příprava k obhajobě v rozsahu 30 minut

400 Kč

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - NALEJVÁRNA 2024