NALEJVÁRNA 2022 

Příprava ke státním zkouškám

Příprava ke státním zkouškám pro bakalářské obory speciální pedagogiky, vzdělávání dospělých a penitenciární pedagogiky.

Nalejvárna zahrnuje přímou výuku, záznam z výuky a vypracované podklady ke studiu, všechny tyto možnosti se dají vzájemně kombinovat.

Termín: duben 2022 ve víkendových soustředěních - přesný rozvrh bude zaslán účastníkům na email v průběhu února.

Účast je možná osobně na adrese Křemencova 10, Praha 1 nebo online.

Je možné se přihlásit na celý komplet (tedy všechny předměty pro daný obor) a nebo na samostatné předměty.

KOMPLET SPPG - zahrnuje přímou výuku pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie a etopedie nebo psychopedie dle vašeho výběru. Dále záznam z výuky a vypracované podklady ke studiu (prosím o upřesnění vybraného předmětu etopedie nebo psychopedie do zprávy v přihlášce).

KOMPLET VD - zahrnuje přímou výuku pedagogiky, psychologie a vzdělávání dospělých. Dále záznam z výuky a vypracované podklady ke studiu.

KOMPLET AND (po VOŠ) - zahrnuje přímou výuku pedagogiky, andragogiky a základů společenských věd. Dále záznam z výuky a vypracované podklady ke studiu.

KOMPLET REPED - zahrnuje přímou výuku z resocializační a penitenciární pedagogiky, aplikované psychologie a aplikovaného práva.

V případě, že jste si v minulém roce hradili podklady k výuce, máte v letošním roce nárok na jejich bezplatnou aktualizaci (týká se pouze podkladů). Prosím, uveďte tuto informaci do zprávy v přihlášce.

Pokud jste v tomto školním roce využili službu Mentoring, máte bezplatnou přípravu k obhajobě.

Úplný ceník a přihlášku naleznete v odkazech níže...Ceník

Výuka + záznam z výuky + vypracované podklady ke studiu

Výuka je v minimálním rozsahu 5 hodin/ cena je uvedená za 1 vybraný předmět

1700 Kč

Výuka + záznam z výuky

Výuka je v minimálním rozsahu 5 hodin/ cena je uvedená za 1 vybraný předmět

1 400 Kč

Vypracované podklady ke studiu

Podklady jsou v minimálním rozsahu 200 stran a více/ cena je uvedena za 1 vybraný předmět

700 Kč

Samostatný záznam z výuky

Uvedená cena je za 1 vybraný předmět / záznam je v minimálním rozsahu 3 hodiny

700 Kč

Záznam z výuky + vypracované podklady ke studiu

Záznam je v minimálním rozsahu 3 hodiny /uvedená cena je za 1 vybraný předmět

1 400 Kč

Příprava k obhajobě

Individuální příprava k obhajobě v rozsahu 30 minut

400 Kč

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - NALEJVÁRNA 2022