NALEJVÁRNA 2023 

Příprava ke státním zkouškám

Pro bakalářské obory SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, RESOCIALIZAČNÍ A PENITENCIÁRNÍ PEDAGOGIKA A ANDRAGOGIKA.

Nalejvárna zahrnuje přímou výuku, záznam z výuky a vypracované podklady ke studiu, všechny tyto možnosti se dají vzájemně kombinovat.

Termín: duben 2023 ve víkendových soustředěních - přesný rozvrh bude zaslán účastníkům na email v průběhu února.

Účast je možná osobně na adrese Křemencova 10, Praha 1 nebo online.

Je možné se přihlásit na celý komplet (tedy všechny předměty pro daný obor) a nebo na samostatné předměty.

KOMPLET SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (SPPG) - zahrnuje přímou výuku pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie, etopedie a psychopedie. Dále záznam z výuky a vypracované podklady ke studiu.

KOMPLET RESOCIALIZAČNÍ A PENITENCIÁRNÍ PEDAGOGIKA (REPED) - zahrnuje přímou výuku z resocializační a penitenciární pedagogiky, aplikované psychologie a aplikovaného práva.

KOMPLET ANDRAGOGIKY - zahrnuje přímou výuku pedagogiky, andragogiky a základů společenských věd. Dále záznam z výuky a vypracované podklady ke studiu.

PŘÍPRAVA K OBHAJOBĚ - individuální příprava k obhajobě BP nebo DP.

Po vzájemné domluvě je možnost odkladu platby nebo platby na splátky.

Úplný ceník a přihlášku naleznete v odkazech níže...

Ceník

Výuka + záznam z výuky + vypracované podklady ke studiu

Výuka je v minimálním rozsahu 5 hodin/ cena je uvedená za 1 vybraný předmět

1700 Kč

Výuka + záznam z výuky

Výuka je v minimálním rozsahu 5 hodin/ cena je uvedená za 1 vybraný předmět

1 400 Kč

Výuka

Samostatná výuka je v minimálním rozsahu 5 hodin/ cena je uvedená za 1 vybraný předmět 

1100 Kč

Vypracované podklady ke studiu

Podklady jsou v minimálním rozsahu 200 stran a více/ cena je uvedena za 1 vybraný předmět

800 Kč

Samostatný záznam z výuky

Uvedená cena je za 1 vybraný předmět / záznam je v minimálním rozsahu 3 hodiny

800 Kč

Záznam z výuky + vypracované podklady ke studiu

Záznam je v minimálním rozsahu 3 hodiny /uvedená cena je za 1 vybraný předmět

1 400 Kč

Příprava k obhajobě

Individuální příprava k obhajobě v rozsahu 30 minut

400 Kč

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - NALEJVÁRNA 2023