Kurzy pro studenty

Vážené kolegyně, vážení kolegové. 

Po celý školní rok pro Vás připravujeme řadu tematických workshopů a přednášek, jejichž aktuální seznam naleznete vždy v událostech skupiny na FB a samozřejmě budou aktualizovány i zde.

Přednášky nejsou určeny pouze studentům příslušných oborů, ale jsou přístupné i široké veřejnosti.

Všechny níže uvedené události se budou konat v Praze, na adrese Křemencova 10, Praha 1, a samozřejmě i online formou.

31.08. 2024 - "ŽIVOT S PSYCHOPATEM/SOCIOPATEM"

28.09. 2024 - "SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA I. (předškoláci)"

26. 10. 2024 - "SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA II. (žáci na ZŠ)"

23. 11. 2024 - "SUICIDÁLNÍ CHOVÁNÍ A SEBEPOŠKOZOVÁNÍ"

14. 12. 2024 - "ZÁKLADY PSYCHODIAGNOSTIKY"

11.01. 2025 - "DĚTI S PAS V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH"

08.02. 2025 - "ŽÁCI A STUDENTI S PAS NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH"

08. 03. 2025 - "ÚVOD DO PSYCHOPATOLOGIE I."

12. 04. 2025 - "ÚVOD DO PSYCHOPATOLOGIE II."

DUBEN/KVĚTEN - NALEJVÁRNA 2025


ŽIVOT S PSYCHOPATEM/SOCIOPATEM

Pokud se náhodou zapletete s psychopatem, bude to dobrodružné, o tom není pochyb. Otevře vám to oči a spatříte lidskou povahu, svou vlastní duši. Prožijete záchvaty deprese, vzteku a osamělosti.

Psychopaté dokážou být okouzlujícími mistry manipulace, a vy najednou začnete jejich extrémní chování vnímat jako něco normálního, i když vám to ubližuje.
V našem semináři si uvedeme řadu příkladů a povzbudíme všechny, kdo uvízli v nezdravém vztahu.

Po skončení semináře obdrží každý účastník certifikát.

Přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh

Termín: 31.8.2024 od 13.00 hod.

Konání: online forma, odkaz přijde do emailu

Cena: 800,- Kč

K dispozici bude i záznam z konání.


SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA I. 

Praktický workshop se zaměřením na předškoláky.
Používání diagnostických metod a testů v praxi.
Lateralita, grafomotorika, komunikační schopnosti.
Barevná učební skripta.
Tento workshop přinášíme ve spolupráci se soukromým SPC 6.
Po skončení semináře obdrží všichni účastníci certifikát.

Přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh

Termín: 28. 9. 2024 od 13.00 hod.

Konání: online forma, odkaz přijde do emailu
Cena: 1000,- Kč

K dispozici bude i záznam z konání.


SPECIÁLNĚPEDAGOGIC-KÁ DIAGNOSTIKA II.

Praktický workshop se zaměřením na školáky, diagnostiku specifických poruch učení a chování.
Ukážeme si, jak pracovat s diagnostickými metodami a testy v praxi.
Barevná učební skripta.
Tento workshop přinášíme ve spolupráci se soukromým SPC 6.
Po skončení semináře obdrží všichni účastníci certifikát.
Přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh

Termín: 26. 10. 2024 od 13.00 hod.
Konání: online forma

Cena: 1000,- Kč

K dispozici bude i záznam z konání. 

Závazná přihláška