Kurzy pro studenty

Vážené kolegyně, vážení kolegové. 

Po celý školní rok pro Vás připravujeme řadu tematických workshopů a přednášek, jejichž aktuální seznam naleznete vždy v událostech skupiny na FB a samozřejmě budou aktualizovány i zde.

Přednášky nejsou určeny pouze studentům příslušných oborů, ale jsou přístupné i široké veřejnosti.

Všechny níže uvedené události se budou konat v Praze, na adrese Křemencova 10, Praha 1, a samozřejmě i online formou.

10. 06. 2023 - "SOMATICKÉ PROJEVY U DUŠEVNÍCH PORUCH"

23. 09. 2023 - "SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA I. - předškoláci" - ve spolupráci s SPC 6

21. 10. 2023 - "SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA II. - školáci" - ve spolupráci s SPC 6

18. 11. 2023 - "SUICIDÁLNÍ CHOVÁNÍ A SEBEPOŠKOZOVÁNÍ"

16. 12. 2023 - "ÚZKOSTNÉ A FOBICKÉ PORUCHY"

13. 01. 2024 - "ASPERGERŮV SYNDROM" - DOSPĚLÉ ŽENY

17. 02. 2024 - "ASPERGERŮV SYNDROM - ADOLESCENTI"

16. 03. 2024 - "ASPERGERŮV SYNDROM - ŽÁCI NA ZŠ"

06. 04. 2024 - "ASPERGERŮV SYNDROM - ŽÁCI V MŠ"

DUBEN 2024 - "NALEJVÁRNA - příprava ke státním zkouškám"

11. 05. 2024 - "SYNDROM CAN - TÝRANÉ A ZNEUŽÍVANÉ DÍTĚ"


SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA I.

Praktický workshop se zaměřením na předškoláky.
Používání diagnostických metod a testů v praxi.
Lateralita, grafomotorika, komunikační schopnosti.
Barevná učební skripta.
Tento workshop přinášíme ve spolupráci se soukromým SPC 6.
Po skončení semináře obdrží všichni účastníci certifikát.

Přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh

Termín: 24. 9. 2023 od 13.00 hod.

Konání: osobní účast i online forma

K dispozici bude i záznam z přednášky
Cena: 1000,- Kč
Počet míst je omezený


SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA II.

Praktický workshop se zaměřením na školáky, diagnostiku specifických poruch učení a chování.
Ukážeme si, jak pracovat s diagnostickými metodami a testy v praxi.
Barevná učební skripta.
Tento workshop přinášíme ve spolupráci se soukromým SPC 6.
Po skončení semináře obdrží všichni účastníci certifikát.

Přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh

Termín: 21. 10. 2023
Konání: osobní účast i online forma
K dispozici bude i záznam z přednášky
Cena: 1000,- Kč

Počet míst je omezený


SUICIDÁLNÍ CHOVÁNÍ A SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

Praktický seminář, který se zaměřuje na problematiku sebepoškozování a suicidálních projevů převážně u adolescentů.

Kazuistiky s obrazovým materiálem z ambulantní praxe.

Podle údajů zdravotnické statistiky představuje podíl úmyslného sebepoškození u dětí a dospívajících 23 % ze všech sebepoškození jako příčiny hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Suicidální pokus je definován jako každý život ohrožující akt s úmyslem zemřít, avšak nikoli s letálním koncem. Sebepoškozování je pak nejčastěji sebezraňování bez vědomé suicidální motivace, v němž často dochází k narušení tělesné integrity, bez závažného letálního dosahu.

Přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh

Termín: 18. 11. 2023
Konání: osobní účast i online forma
K dispozici bude i záznam z přednášky
Cena: 700,- Kč

Počet míst je omezený

Závazná přihláška