Kurzy pro studenty

Vážené kolegyně, vážení kolegové. 

Po celý školní rok pro Vás připravujeme řadu tematických workshopů a přednášek, jejichž aktuální seznam naleznete vždy v událostech skupiny na FB a samozřejmě budou aktualizovány i zde.

Přednášky nejsou určeny pouze studentům příslušných oborů, ale jsou přístupné i široké veřejnosti.

Všechny níže uvedené události se budou konat v Praze, na adrese Křemencova 10, Praha 1, a samozřejmě i online formou.

18. 02. 2023 - "ASPERGERŮV SYNDROM"

18. 03. 2023 - "VYBRANÁ DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ I."

01. 04. 2023 - "VYBRANÁ DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ II."

DUBEN/KVĚTEN 2023 - NALEJVÁRNA - příprava ke státním zkouškám

23. 09. 2023 - "SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA I. - předškoláci" - ve spolupráci s SPC 6

21. 10. 2023 - "SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA II. - školáci" - ve spolupráci s SPC 6

18. 11. 2023 - "SUICIDÁLNÍ CHOVÁNÍ A SEBEPOŠKOZOVÁNÍ"

16. 12. 2023 - "ÚZKOSTNÉ A FOBICKÉ PORUCHY"


ASPERGERŮV SYNDROM

Praktický workshop s tipy, jak pracovat ve škole či v zaměstnání s klientem s Aspergerovým syndromem.

 • Jak lépe porozumět chování a projevům. Jak můžeme pomoci my jim a jak mohou obohatit oni nás.
 • Kazuistiky z praxe
 • Hosté s dg. AS

Po skončení semináře obdrží všichni účastníci certifikát
Přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh

Termín: 18. 2. 2023 od 14.00 hod.

Konání: osobní účast i online forma

K dispozici bude i záznam z přednášky

Cena: 700,- Kč 


VYBRANÁ DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ I.

Neurotické, stresové a somatoformní poruchy

Hyperkinetické poruchy

 • Definice, terminologie
 • Klasifikace
 • Epidemiologie
 • Etiologie a patogeneze
 • Rizikové faktory a prevence
 • Klinický obraz
 • Diagnostická kritéria a klinický obraz jednotlivých poruch osobnosti
 • Terapie poruch osobnosti

Po skončení semináře obdrží všichni účastníci certifikát
Přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh

Termín: 18. 3. 2023 od 13.00 hod.

Konání: osobní účast i online forma

K dispozici bude i záznam z přednášky

Cena: 700,- Kč 


VYBRANÁ DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ II.

Afektivní poruchy (poruchy nálady)

Poruchy osobnosti a chování u dospělých

 • Definice, terminologie
 • Klasifikace
 • Epidemiologie
 • Etiologie a patogeneze
 • Rizikové faktory a prevence
 • Klinický obraz
 • Diagnostická kritéria a klinický obraz jednotlivých poruch osobnosti
 • Terapie poruch osobnosti

Po skončení semináře obdrží všichni účastníci certifikát
Přednáší: PhDr. et PhDr. Vera Nemesh

Termín: 1. 4. 2023 od 13.00 hod.

Konání: osobní účast i online forma

K dispozici bude i záznam z přednášky

Cena: 700,- Kč 

Závazná přihláška